fbpx

Türkiye’de Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı

Medya Akademi, “Türkiye’de Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı“nı araştırdı. Online olarak, Türkiye’nin farklı kentlerinden 12-30 yaş aralığındaki 527 gencin dahil olduğu araştırma Türkiye’de gençlerin sosyal medya kullanımını gözler önüne serdi. Araştırma, Medya Akademi için Okan Yüksel koordinatörlüğünde Okan Öztemel ve İbrahim Kaya tarafından gerçekleştirildi.

“Sosyal medya kullanım sürenizi kendi iradenizle sınırlandırabiliyor musunuz?”

Türkiye’deki gençlerin %52’si bu soruyu “Evet” diye yanıtlayamıyor. Türkiye’de gençler arasında sosyal medya kullanımı hızla yaygınlaşıyor.

Gençler sosyal medya ile Facebook aracılığıyla tanışsalar da bu mecradan hızla uzaklaşıyorlar. Gençlerin yeni gözde mecrası Instagram.

Sosyal medyayı erkekler daha fazla kullanıyor

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de gençler arasında sosyal medya kullanımı erkekler arasında daha yoğun. Sosyal medya kullanan genç erkeklerin oranı %56,7. Kadınlar içinse bu oran %43.3.

Türkiye’de aktif sosyal medya kullanıcısı gençler arasında 19-25 yaş arası mecralarda en etkin olan kesim. Türkiye’deki gençler arasında sosyal medya kullancılarının oranı şu şekilde: 12-18 yaş %14, 19-25 yaş %58 ve 26-30 yaş %28.

Gençlerin ilk gözde sosyal ağı Facebook, son gözdeleri ise Instagram

Ankete katılan gençlerin çoğunluğu, %78 gibi önemli bir oranda sosyal medya kullanımaya Facebook ile başladığını belirtiyor. Bu durum Türkiye’de sosyal medya kavramının gençlerin hayatlarına Facebook ile girdiğini gösteriyor. Facebook’u sırasıyla YouTube, Instagram ve Twitter takip ediyor.

Türkiye’deki gençler arasında Facebook’un modası çoktan geçmiş durumda. Gençlerin en yoğun kullandığı sosyal ağlar listesinde Facebook artık dördüncü sırada.

Türkiye’de gençlerin en popüler sosyal ağı açık ara Instagram. Gençlerin %57’si zamanın büyük bölümünü Instagram’da geçiriyor.

Bu durum Facebook’un kullanıcı kaybederken Instagram’ın da hızlı bir kullanıcı kazandığını gösteriyor. Instagram’dan sonra ise sırasıyla Twitter (%20), YouTube (%12), Facebook (%8), LinkedIn (%1) geliyor.

Facebook kaybediyor, Instagram ve Twitter Kazanıyor

Gençlerin ilk kullanmaya başladıkları sosyal ağlar ile bugün yoğun olarak kullandıkları sosyal ağlar arasında ciddi bir değişim gözleniyor.

Gençlerin ilk ağı %78 oranında Facebook iken bugün Facebook’u gençlerin sadece %8’i yoğun olarak kullanıyor. Buna karşın Instagram %6 gibi bir seviyeden %57’ye yükseliyor.

YouTube’da da düşüş gözenirken, Twitter’da artış görülüyor.

Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ve LinkedIn gibi popüler ağların sektörde hakimiyetlerini tam olarak sağladıkları görülüyor. Gençler, ilk sosyal ağları için “Diğer” seçeceğini %9 oranında tercih etseler de bugün gelinen noktada diğer sosyal ağların yoğun kullanımı %2 seviyelerine düşmüş durumda.

Gençler için sosyal medya “Paylaşım” ve “Merak” demek

Sosyal medya denildiğinde gençlerin aklına %30 oranında “paylaşım” geliyor. Paylaşımı %17 ile “merak”, %15 ile “eğlence” takip ediyor.

“İletişim” diyen gençlerin oranı %14 olurken, “Arkadaşlar” ve “Haber” diyenlerin oranı %10’u geçemiyor.

Gençlerin dörtte biri, günde 8 saatten fazla sosyal medyada

Türkiye’de gençler günlerinin büyük bölümünü sosyal medyada geçirdiklerini belirtiyorlar. Medya Akademi’nin “Türkiye’de Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması”na katılan gençlerin %42’si günde 0-3 saat, %35’i 4-7 saat, %15’i 8-12 saat ve %8’i de 12 saatten fazla zamanı sosyal medyada geçiriyor.

Gençlerin %52’si sosyal medya kullanımlarını kendi iradeleriyle sınırlandıramıyor

Medya Akademi’nin araştırması gençlerin sosyal medya kullanımını kendi iradeleriyle sınırlandıramadıklarını ortaya koydu. Araştırmaya katılan gençlerin sadece %48’i sosyal medya kullanım süresini kendi iradesiyle sınırlandırabildiğini belirtti.

Katılımcıların %14’ü sosyal medya kullanımlarını kendi iradesiyle sınırlandıramadığını söylerken, %38’lik bir kısmıysa bunu kısmen başarabildiklerini belirtti.

Gençlerin elinden telefon düşmüyor

Türkiye’de gençlerin sosyal mecralara ulaşmak için kullandıkları araç mobil telefonlar oluyor. Gençlerin %90’ı sosyal medyada cep telefonları ile var oluyorlar.

Dizüstü bilgisayar kullananların oranı %4’te kalırken, masaüstü bilgisayar ve tabletler %3’te kalıyorlar.

Araştırma Hakkında:

Medya Akademi, Türkiye’de 12-30 yaş aralığındaki gençlerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını araştırdı.

Araştırmada kullanılan istatistiklerin tamamı 10 Temmuz – 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında online ankete katılımla gerçekleştirildi. Google Forms ile düzenlenen ankete Türkiye’nin farklı kentlerinden 527 kişi katıldı.

Araştırma Medya Akademi kurucusu Okan Yüksel koordinatörlüğünde Okan Öztemel ve İbrahim Kaya tarafından yapıldı.Yorumlar kapatılmıştır.