Medya Akademi - Kalite Politikası

Medya Akademi Kalite Politikası, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde belirlenmiştir.

  • Medya Akademi’nin vizyon ve misyonu çerçevesinde, kurumsal değerlerini yansıtacak olan temel ilkelerin uygulanmasını öncelik olarak görmek,
  • Başta katılımcı ve uzman kadrosu olmak üzere iç ve dış tüm paydaşların süreçlere katılımını sağlamak ve memnuniyetini artırmak,
  • Medya Akademi’nin hizmet verdiği tüm alanlarda sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsemek.

 

Medya Akademi Kalite Politikası çerçevesinde sürdürülen çalışmaların koordinasyonu Medya Akademi Kalite Yönetim Birimi tarafından yürütülmektedir.

X